Rent vatten är livsviktigt

Före borrningen kommer vi och bekantar oss med platsen.

Vi kommer överens om var brunnen placeras och hurudan pump behövs. Vi gör ett skriftligt kontrakt på arbetet!

Efter borrningen görs eventuell trycköppning och ytvattenisolering på brunnen.

Till sist görs alltid en provpumpning vars uppgift är att rengöra brunnen. Under provpumpningen mäts brunnens kapacitet.

Som kund, får du alltid en skriftlig rapport där brunnens uppgifter framgår.

Våra vattenbrunnar uppfyller Poratek normbrunnens standarder.

Vanligaste pumptyperna

Tryckautomatik

För att kunna använda ett kran, fordras tryckautomatik. Utan det stannar inte pumpen fastän kranet stängs. På bilden framgår uppbyggnaden av ett tryckautomatiserat system.

Vattenpost

Till sommarstugor installeras oftast en vattenpost med elektrisk pump. Dessutom att den är lätt att använda så är den nästan servicefri. Man kan använda den även på vintern. Det är lätt att bygga tryckautomatik till en vattenpost.

Handpump

En handpump installeras oftast om det inte finns ström till förfogande.


Hushållsavdrag!

Läs mera

Ta kontakt


E-post

Telefon

Meddelande