Jordvärmesystem

Thermia-jordvärmepumpar

Thermia är ett svenskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla. Vårt arbete med forskning och utveckling utgår från en av Europas modernaste anläggningar. Och genom tradition och innovation strävar vi hela tiden efter att förbättra varje enskild del av värmepumpens teknologi, trots att vi redan i dag tillverkar en av marknadens absolut bästa lösningar. För slutkunden ska det alltid innebära den bästa totalekonomin, största tryggheten och högsta bekvämligheten.

Vi är också ett av de ledande företagen på den europeiska marknaden och vi befinner oss i en stark expansionsfas.

Thermia är en del av Danfoss, har en omsättning på drygt 62 MEUR och har ca 220 anställda.

På thermias hemsida hittar du massor med nyttig information. Läs varför det lönar sig att välja Thermia!

Flytta dig här till Thermias hemsida och läs mer! 

Värmebrunn

Med en värmebrunn tar man till vara solenergi från berggrunden, det kan gälla värme eller kyla. Om energibehovet är stort borras flera hål.

Ett värmehål tar mycket lite utrymme, så tomten behöver inte vara stor. Temperaturen i berget är jämn vilket också ger ett jämt energiflöde. Värmehålen har ett snittdjup på ca 160m och diametern är oftast 110-160mm

Ladda ner värmebrunns-guiden till din dator här (PDF 2,0Mt Finska)

Bekanta dig med kriterierna för Poratek normvärmebrunnen här!

Kyla

Kylning i samband med jordvärme har ökat senaste åren.

Det finns två alternativ, passiv- och aktivkyla. Med passiv kyla avses att kollektorvätskan från värmehålet cirkuleras oftast till en kylfläkt. Med aktiv kyla avses att man gör kylan med en värmepump.

Av dessa två alternativ är passiv kyla vanligare. Även om kyleffekten är flera kW så hålls driftkostnaderna mycket låga! 

Man kan ta tillvara passivkyla från alla Thermias jordvärmepumpar.

Passiv kyla fordrar ett borrhål för att fungera bra.

Värmefördelning

Golvvärme

Över 10 år har vi installerat Thermotech vattenburna golvvärme. Tack vare golvvärmens låga brukstemperatur uppnås hög verkningsgrad.

Batteri / Radiator

Radiatorer är säkert det vanligaste vattenburna sättet att fördela värmen med. Då man byter från en oljepanna till jordvärme, funderas det ofta om batterierna är tillräckligt stora, det vill säga är deras värmefördelningsyta tillräckligt stor, oftast är de.

I dag finns det dock jordvärmepumpar som endast med kompressorn klarar av att göra över 60 gradigt vatten till värmenätet.

Fläktkonvektorer

Med en fläktkonvektor kan man värma upp ett stort utrymme. Eftersom brukstemperaturerna är låga, får man god verkningsgrad. Fläktarna passar bra att använda tillsammans med vattenburen golvvärme.


Hushållsavdrag!

Läs mera

Ta kontakt


E-post

Telefon

Meddelande