As Oy Muurlan pyölinrivi

 • Installation hösten 2012
 • Tidigare oljeförbrukning 17000l/år
 • Enheter idag:
  • Thermia Solid 35
  • Elpanna som tillsatsvärme
  • Thermia Online fjärrstyrning
 • Värmebrunnar 4*190m
 • Besparning ca 14400€/år