As Oy Perttelin Kaivolanpiha

I mars 2012 beslöt sig As Oy Perttelin Kaivolanpiha att byta ut oljevärman mot jordvärma.

Radhuset består av 2 byggnader med sammanlagt 15 bostäder.

I maj 2012 installerades en Thermia Solid 42 istället för oljepannan.

  • Tidigare oljeförbrukning ca 18500l/år
  • Enheter idag:
    • Thermia Solid 42
    • Elpanna som tillsatsvärme
    • Thermia Online fjärrstyrning
  • Värmbrunnar 4*200m
  • Beräknad besparning ca 15800€/år